Σάββατο 12:00-13:30 Vinyasa yoga (1,2) Ακης

click to register:

 

 

Δευτέρα : 10:00-11:30 Vinyasa yoga Σάββας (1,2,3)

 

click to register:

 

Δευτέρα 19:00-20:30 Vinyasa Yoga Σοφία (1,2,3)

 

click to register:

 

Τρίτη 10:00-11:30 Vinyasa Yoga (1,2) Σπύρος

 

click to register:

 

Τρίτη 19:00-20:30 Handstandlovers (1,2,3) Σοφία

click to register:

 

Τετάρτη 10:00-11:30 Vinyasa Yoga Secret (English Class) (2,3) Σάββας

click to register:

 

 

Τεταρτη 19:00-20:30 Vinyasa Yoga (1,2,3) Βιβη

click to register:

 

Πέμπτη : 10:00-11:30 Vinyasa Yoga Σοφία (1,2,3)

click to register:

 

Πέμπτη17:30-18:45 Vinyasa yoga (1,2) Σπύρος

click to register:

 

Παρασκευή : 10:00-11:30 Dharma Yoga (1,2,3) Σάββας

click to register:

 

Παρασκεύη 19:00-20:30 Vinyasa Yoga (1,2,) Ακης

 

click to register:

 

 

Χριστίνα Saturday Morning Glory 10:00-11:30Level( 1,2,3)

 

click to register:

 

 

Σάββατο 12:00-13:30 Vinyasa yoga (1,2) Ακης

 

click to register:

See our classes and check the Program