Σάββατο 12:00-13:30 Vinyasa yoga (1,2) Ακης    9-1-2020

click to register:

Δευτέρα  : 10:00-11:30 Vinyasa yoga Σάββας (1,2,3)

click to register:

Δευτέρα 19:00-20:30 Vinyasa Yoga Σοφία (1,2,3)

click to register:

Τρίτη 10:00-11:30 Vinyasa Yoga (1,2) Σπύρος

click to register:

Τρίτη 19:00-20:30 Handstandlovers (1,2,3) Σοφία

click to register:

Τετάρτη :10:00-11:30 Vinyasa Yoga Secret (2,3) Σάββας

click to register:

Τεταρτη 19:00-20:30 Vinyasa Yoga (1,2,3) Βιβη

click to register:

Πέμπτη : 10:00-11:30 Vinyasa Yoga Σοφία (1,2,3)

click to register:

Πέμπτη17:30-18:45 Vinyasa yoga (1,2) Σπύρος

click to register:

Παρασκευή : 10:00-11:30 Dharma Yoga (1,2,3) Σάββας

click to register:

Παρασκεύη 19:00-20:30 Vinyasa Yoga (1,2,) Ακης

click to register:

Χριστίνα Saturday Morning Glory 10:00-11:30Level( 1,2,3)

click to register:

Σάββατο 12:00-13:30 Vinyasa yoga (1,2) Ακης

click to register:

See our classes and check the Program