Η γιόγκα είναι μέθοδος ορθοσωμίας και αναπνευστικής άσκησης, η οποία βελτιώνει την σωματική κατάσταση, την ψυχική ισορροπία και την πνευματική ανάπτυξη.Μέσα από ευθυγραμμισμένες συνειδητές στάσεις (Άσανες), το σώμα δυναμώνει, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται σε αντοχή και ευλυγισία. Η ευσυνείδητη δυναμική παραμονή στις άσανες βοηθάει την ορθοσωμία, την ικανότητα συγκέντρωσης και προσφέρει βαθιά χαλάρωση.Μέσω της ήρεμης και ελεγχόμενης αναπνοής (Πραναγυάμα), ο ασκούμενος πετυχαίνει την πνευματική ηρεμία, αυτοέλεγχο και αυτοσυγκέντρωση. Η ρύθμιση του κύκλου αναπνοής, καθαρίζει το υλικό σώμα από τα μπλοκαρίσματα και επιτυγχάνεται η ανάπτυξη θετικής σκέψης, οραματισμού και ένωσης σε όλα τα επίπεδα της ύπαρξής (σωματικό – ενεργειακό/νοητικό/ψυχικό – πνευματικό).Ο ασκούμενος στη γιόγκα βελτιώνει την αυτοπεποίθησή του και θέτει σε λειτουργία εσωτερικές δυνάμεις, ενεργειακά κανάλια που ανταποκρίνονται σε νευρικές συστάδες στη σπονδυλική στήλη.

Η λέξη «γιόγκα» είναι σανσκριτική και κυριολεκτικά σημαίνει ένωση, ενώ μεταφορικά δηλώνει τη σύζευξη αντίθετων δυνάμεων, την ένωση του ανωτέρου με το κατώτερο, του εσωτερικού με το εξωτερικό, τη σύνδεση και αρμονία των επιπέδων της ύπαρξης.

Namaste.


"The attitude of gratitude is the highest yoga."

− Yogi Bhajan

"For me, yoga is not just a workout – it’s about working on yourself."

− Mary Glover

"You cannot do yoga. Yoga is your natural state. What you can do are yoga exercises, which may reveal to you where you are resisting your natural state."

− Sharon Gannon

"To perform every action artfully is yoga."

− Swami Kripalu